מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”), מתייחסת לאופן התנהלות בקהילת WESPER (להלן: “WESPER” או “החברה”), פועלת בקשר עם מידע משתמש כהגדרתו להלן, הנאסף אודות משתמשים הנכנסים לאתר ו/או עושים שימוש באתר של קהילת WESPER הזמין תחת שם הדומיין: https://wesper.co.il/

 אתר האינטרנט על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים או כל סבדומיין של WESPER להלן https://wesper.co.il/ (ככל שיהיו קיימים) בקשר עם מועדון הלקוחות של קהילת WESPER  (ייקראו להלן:  “האתר”).

מונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות, תהא להם המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש. כל אדם הנכנס לאתר ו/או מבקש לעשות שימוש באתר, ייקרא להלן “משתמש”.

כללי

ביקורך באתר ו/או כל ניסיון לעשות שימוש בשירותים המוצעים ע”י קהילת WESPER , מהווים הסכמה למדיניות הפרטיות, ובכלל זאת, הסכמה לאיסוף המידע שלך, שמירתו והשימוש בו, כמפורט במדיניות הפרטיות.

מדיניות הפרטיות חלה על כל המשתמשים באתר, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אלקטרוני אחר(טלפון נייד, טאבלט וכדומה), ועל כל המידע משתמש הנמסר לנו במסגרת הפעילות והשירותים באתר.

האמור במדיניות הפרטיות מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

קהילת WESPER שומרת על זכותה לשנות, לערוך, להוסיף או להסיר הוראות ממדיניות פרטיות זו, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לדין. אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, כעדכון למסמך זה. באחריותך להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי מדיניות הפרטיות. אנא קרא מדיניות פרטיות זו בעיון. שימושך באתר מהווה הסכמה לכך שמדיניות פרטיות זו תחייב אותך. אם, בכל זמן, אינך מסכים לכל תנאי מדיניות הפרטיות, עליך להפסיק מיד את השימוש באתר זה.

יתכן שנאסוף נתונים שאינם מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”), אך למען הזהירות מובהר שכל ‏ההסכמות שניתנות על ידי משתמשי האתר לגבי מידע ניתנות גם לגבי נתונים אלה.

מובהר כי מסירת נתונים על ידי המשתמשים תלויה ברצונם ובהסכמתם של המשתמשים וכי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע. יחד עם זאת, ככל שהמשתמש לא ימסור מידע מסוים, למשל, הצהרה ביחס לגילו (מעל 21) ובקשה לקבל פרסומות למוצרי עישון, השירותים המוצעים באתר לא יהיו זמינים עבורו.

המידע שנאסף

כחלק מהשימוש באתר, נאספים ועשויים להיאסף נתונים על המשתמש, כמפורט להלן:

מידע אישי

בעת הכניסה לאתר והשימוש בו יאספו נתונים אישיים אודותייך, אשר נמסרו על ידך במהלך הכניסה ו/או הרישום לאתר ו/או במהלך השימוש באתר. נתונים אלו עשויים לכלול בין השאר, שם פרטי ושם משפחה, כתובת, דרכי יצירת קשר לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה/ גיל, מגדר, מותג סיגריות אותו אתה מעשן כמותג עיקרי, מותג סיגריות אותו אתה מעשן כמותג משני, נתונים אודות העדפותיך בקשר עם הטבות ומוצרים אליהם נרשמת/ רכשת, ולרבות נתונים אודות העדפותיך ביחס למוסיקה, מסיבות, הופעות, משקאות אלכוהוליים וכד’.

מידע פיננסי. ככל ויבוצעו רכישות ועסקאות באתר, החברה עשויה לאסוף פרטי תשלום וחיוב, ולרבות פרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר עימו נעשה שימוש באתר, נתונים אודות עסקאות שביצע המשתמש באתר וכד’.

מידע טכני. בעת השימוש באתר החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות הרגלי השימוש והגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, המדורים בהם גלשת, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם, תוכן שצפית בו באתר וכדומה) וכן נתונים אודות המחשב ו/או כל מכשיר אחר שלך (טלפון נייד, טאבלט וכדומה) שבאמצעותו גלשת לאתר, לרבות כתובת IP וכן עשויה לאסוף נתוני מיקום, פרטים אודות תאריכים ושעות בהם עשית שימוש באתר וכדומה.

מידע מצרפי. נתונים מצרפיים (אגרגטיביים), נתונים סטטיסטיים ‏ונתונים אחרים שנגזרים ‏‏ממידע אישי של המשתמש, מידע פיננסי ו/או המידע הטכני, ואשר WESPER עשויה לאסוף. (כולם יחד “מידע המשתמש”)

אופן האיסוף והשימוש במידע שנאסף

הקהילה עושה שימוש במידע המשתמש, בין היתר לצורך מטרות המפורטות באתר להלן:

לצורך הענקת השירותים שמוצעים ע”י קהילת WESPER

לצורך רישום וניהול חשבונך באתר.

לצורך הפעלת האתר והשירותים המוצעים בו, ולרבות שיפור האתר, התאמת חוויית המשתמש שלך באתר לתחומי העניין שלך, הצגת תוכן שעשוי לעניין אותך וכו

הצעת תכנים והצעות שיווקיות למשתמשים (לרבות באמצעות דיוור ישיר או משלוח דבר פרסומת, והכל בכפוף לזכות לסרב, כמפורט מטה) ולרבות, על מנת להציע למשתמש פרסום ממוקד, מוצרים ו/או שירותים שלדעתה מותאמים לו, ואולי גם להתאים אישית את האתר ואת המודעות בו, לפי הרגלי הביקור והצריכה שלו באתר:

לצורך הרשמתך להצעות, הטבות, פרסים ומבצעים המפורסמים מעת לעת באתר (אם בכלל).

פרסומים הקשורים לזכיות משתמש בהטבות ו/או מבצעים ויצירת קשר בנוגע לאמור (ככל שיהיו ובכפוף לאמור בפרסום הספציפי).

על מנת ליצור עמך קשר בנושאים מנהלתיים או כספיים הקשורים לאתר (למשל, יצירת קשר כדי לבצע, להשלים או לאשר עסקה).

תיעוד ושמירה על נתוני עסקאות-עבר עבור טיפול אישי וגבייה ועבור פניות עתידיות (ככל שקיימת אפשרות לרכוש מוצרים והטבות באתר).

למטרותיה העסקיות הפנימיות, כגון מיקוד פרסום, ניתוח נתונים, ביקורות, ייעול ושיפור השירותים, מניעת הונאה ומטרות פנימיות אחרות.

הגנה על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים על פי דין‏.

עמידה בהוראות הדין.

אבטחת מידע ועוד‏.

מסירת מידע לצדדים שלישיים.

WESPER עשויה להעביר מידע (לרבות על דרך של מתן גישה), בקשר עם השירותים ו/או פעילותה העסקית ולצורך מימוש המטרות המותרות לה על פי דין ולצרכי האינטרסים הלגיטימיים שלה, לצדדים שלישיים (קרי מי שאינו עובדיה), כדלקמן:

לשותפים עסקיים (Affiliate) של קהילת WESPER (“שותפים עסקיים”), אשר הטבות, פעילויות שונות ומבצעים הקשורים לבתי העסק/ לפעילות שלהם (להלן: “הטבות”), מפורסמים באתר, והכל ככל שהמשתמש הביע עניין מפורש בהשתתפות באותן הטבות.

למפרסמים ושותפים עסקיים אשר עשויים לשלוח לך (בכפוף להסכמתך כמפורט מטה), הודעות וחומרים פרסומיים, על אירועים, מוצרים או שירותים שעשויים לעניין אותך ואשר קשורים לשירותים שרכשת מקהילת WESPER;

לספקי שירותים שעובדים עם קהילת WESPER ואשר מספקים או עתידים לספק לנו בין היתר ומבלי להגביל, שירותי הפעלה וניהול האתר, ניתוח נתונים, ייעוץ בקשר לשיווק מכירות, שירותי ביצוע הזמנות, סליקת כרטיסי אשראי, שירותי שילוח הזמנות מהאתר, ושירותים מנהלתיים אחרים.

במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישהאו הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין קהילת WESPER ו/או מי מטעמה;

בכל מקרה שלסבירות דעתה של קהילת WESPER, מסירת המידע נחוצה בכדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צדשלישי כלשהו;

כאשר הצד השלישי הינו חברה-אם, חברה-בת או חברה קשורה של WESPER, כהגדרתם בחוק החברות;

במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של WESPER או פעילותה עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר ו/או למשקיעים פוטנציאליים בקשר עם עסקאות השקעה;

לצורך מסירתו הנדרשת עפ”י הדין במסגרת הליכים משפטיים או דיווחים לרשויות, וכן אם תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר אודותיך לצד שלישי כלשהו;

שימוש בעוגיות‎ (Cookies) ‎‏ובטכנולוגיות איסוף נתונים.‏

ייתכן ו- WESPERתשתמש בקבצי עוגיות‎ (“Cookies”) ‎לצורך שיפור חווית הגלישה באתר ותפעולו ‏השוטף והתקין, אשר עשויים לשמש, בין היתר, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע ‏והתאמת עמודי האתר והתוכן המוצגים למשתמש להעדפותיו האישיות‎.‎

דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת‎ “Cookies” ‎ואפשרות למחיקת ‏קבצי‎ “Cookies” ‎‏ קיימים. יצוין כי בחירה שלא לאפשר קבלת‎ “Cookies” ‎או לחילופין ‏מחיקת קבצי‎ “Cookies” ‎קיימים, עלולה לפגוע בהנאתך מהשימוש באתר‎.‎

צדדים שלישיים דוגמת או מפרסמים איתם אנו משתפים פעולה או ‏Google Analytics‏, עשויים להשתמש גם בטכנולוגיות לצורך איסוף נתונים ‏מהשימוש באתר כגון מזהה מכשיר, כתובתIP ‎‏, ו- ‏Advertising ID‏. למידע נוסף על הטכנולוגיות ‏והפרקטיקות של ‏Google Inc.‏ ניתן למצוא בכתובת: ‏‎ https://marketingplatform.google.com/about/analytics/?hl=en_US. ‏כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה-‏‎ opt-out ‏‎ ‎הנוכחיות של‎ Google Analytics ‎בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

מדיניות הסכמה לקבלת חומר שיווקי.

מעצם השימוש באתר, המשתמש מסכים ש- WESPERתשתמש במידע המשתמש שנאסף על מנת ליצור איתו קשר ‏ולשלוח לו תכנים לרבות “דבר פרסומת” כהגדרת מונח זה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 ו”דיוור ישיר” כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. בפרט, מעצם השימוש באתר המשתמש מאשר כי מלאו לו לפחות 21 שנים וכי הוא מבקש לקבל פרסומות למוצרי עישון. שליחת התכנים עשויה להתבצע בכל אמצעי תקשורת ובכלל זאת דואר, דואר אלקטרוני וטלפון נייד, כולל הודעות‏SMS  .

הדיוור הישיר ודברי הפרסומת שעשויה WESPER לשלוח עשויים לכלול למשל, מידע אינפורמטיבי אודות שירותים המוצעים על ידה, כמו גם עלון חדשות שבועי (Newsletter), פרטים בנוגע לאירועים אליהם המשתמש רכש כרטיסים או אירועים אחרים שעשויים, לדעתה, לעניין את המשתמש, חומרים פרסומיים אודות טובין ושירותים המוצעים ע”י שותפים של WESPER  ואשר עשויים להיות רלבנטיים לאור היסטוריית השירותים והמוצרים שרכשת מ-WESPER , דברי פרסומת למוצרי עישון, תוכן שיווקי, תוכן קידום מכירות ו/או תוכן הקשור לשינויים בשירותים בהם השתמשת או בשירותים הקשורים אליהם (להלן יחד, “חומר פרסומי”).

המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו לקבל חומר פרסומי מקהילת WESPER, דרך כלל או מסוג מסוים – ובפרט, להודיע כי הוא לא מעוניין עוד לקבל פרסומות למוצרי עישון. כמו כן, המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמתו בין היתר על ידי שליחת הודעת הסרה לכתובת Smtkinfo20@gmail.com  לידי שירות הלקוחות של WESPER. לאחר קבלת הבקשה, שליחת התכנים למשתמש תופסק, אך יתכן שהמידע הדרוש לצורכי WESPER יוסיף להישמר במאגר המידע בו נאגר מידע המשתמש, בכפוף להוראות הדין, למשל, כאשר נדרש לשלוח לך הודעות אינפורמטיביות בקשר לאירוע אליו רכשת כרטיסים.

כמו כן, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו לקבלת חומר פרסומי בכל עת, באמצעות לחיצה על “החשבון שלי” ומעקב אחר ההוראות ל-“ניהול התראות הדוא”ל שלך” ו/או באמצעות פניה בכתב לשירות לקוחות קהילת WESPER. 

אבטחת מידע

למרות שקהילת WESPER  נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת המידע המשתמש, קיים סיכון של חדירה או גישה בלתי-מורשית למידע המשתמשים. ולפיכך, קהילת WESPER אינה מתחייבת לכך שהאתר ומערכות המידע בהן מאוחסן מידע המשתמשים, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן ו/או לפגיעה במידע, ולא תהיה לה אחריות כלפי המשתמשים לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שעלול להיגרם להם, עקב חשיפה, מסירה או שימוש במידע של המשתמשים, ללא היתר ובניגוד לדין, לרבות במקרה שהדבר נגרם בטעות או עקב גישה לא מורשית שנעשתה בניגוד לנהלי קהילת WESPER או צדדים שלישיים מטעמה. בכל מקרה בו הינך מאמין שאבטחת האתר נפרצה, אנא צור עמנו קשר בכתובת info@smoketalk.co.il  

עיון במידע ושאלות

שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות, הטיפול ו/או העיון במידע יש להפנות לכתובת  wesper889@gmail.com  או באמצעות שיחת טלפון למוקד שירות הלקוחות שלנו למספר: 0587783949

אזהרה -
הסיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת
משרד הבריאות