Winston for everyone
גם בפסטיבל יותר

ענו על כמה שאלות קצרות

ואולי תהיו בין ה-10 הראשונים אשר יזכו בכרטיס זוגי ל:

כרטיס זוגי לפסטיבל יותר
13.7.23
*לחיילים בהצגת חוגר בלבד *האירוע יתקיים ב-13.7.23 בפאר הירקון (גני יהושוע), פתיחת דלתות ב 16:00 *10 ראשונים - יזכו בכרטיס זוגי לפסטיבל *הכרטיסים יישלחו לאחר הזכייה דרך הפסטיבל יותר
יש איזה כיף זכית בכרטיס זוגי לפסטיבל יותר!
אישור הזכייה בדרכם לנייד

*לחיילים בהצגת חוגר בלבד *האירוע יתקיים ב-13.7.23 בפאר הירקון (גני יהושוע), פתיחת דלתות ב 16:00 *10 ראשונים – יזכו בכרטיס זוגי לפסטיבל *הכרטיסים יישלחו לאחר הזכייה דרך הפסטיבל יותר

חזרה לדף הבית
לא נורא, הפעם לא זכית
אבל רגע, יש עוד הרבה פעילויות בדרך.
חזרה לדף הבית
אזהרה -
הסיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת
משרד הבריאות