אזהרה -
הסיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת
משרד הבריאות