רוצים לזכות בכרטיס זוגי VIP ל-
Offer Nissim?

תנו כותרת הכי יצירתית ומקורית לתמונות שיופיעו בפניכם
ואולי דווקא אתם תזכו!

אזהרה -
הסיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת
משרד הבריאות