Camel Berry Mint

כאמל ברי מנטה סיגריה בטעם מעודן, עם 2 קפסולות בטעם ברי ומנטה. היא בעלת טכנולוגיית LSS, המפחיתה את עוצמת ריח…

אזהרה -
הסיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת
משרד הבריאות