עד כמה אתם מכירים את בית הנייר?

ענו על כמה שיותר תשובות נכונות בזמן הקצר ביותר ואולי תזכו ב- Sony Playstation 5

4 זוכים
פרסים נוספים
ההטבה המוצגת כאן אינה ניתנת להעברה.
אזהרה -
הסיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת
משרד הבריאות