Winston for Everyone גם ב-Keinemusik

רוצים לזכות בכרטיס זוגי למסיבה של קיינמיוזיק? ענו על כמה שאלות קצרות בכנות
ואולי דווקא אתם תהיו בין ה-12 הראשונים אשר יזכו!
אין תשובות נכונות או לא

*הפעילות בתוקף עד 22.6.23 *ניתן לזכות רק פעם אחת * ניתן להשתתף רק פעם אח. *בסה"כ 12 זוכים כל אחד בכרטיס זוגי למסיבה של קיינמיוזיק ב24.6.23 בפארק אריאל שרון *הכניסה לאירוע מגיל 25
אזהרה -
הסיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת
משרד הבריאות