אומני רחוב ישראלים

אומנות רחוב היא הדרך היצירתית ביותר שיש להתבטא.
ליצור אומנות שנמצאת בחוץ, ברחוב, ליד הבית, זו המתנה הכי גדולה שאמן יכול לתת לנו.

אזהרה -
הסיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת
משרד הבריאות